Su Ayak İzi

Su Ayakizi Nedir?

Su ayakizi bir ürün veya servisin oluşması süresince ortaya çıkan su tüketimini ölçen bir araç ve kavramdır. Su ayakizi hesaplamaları gıda maddesi, tekstil ürünü, yapı malzemesi gibi tek bir ürün için ölçülebildiği gibi, kuruluş seviyesinde de kurumsal su ayakizi olarak da hesaplanabilmektedir.

Su ayakizi aynı zamanda belirli bir bölge ve/veya coğrafyadaki su tüketiminin o bölgedeki susuzluğa veya su kıtlığına olan etkisinin hesaplanmasına da olanak sağlamaktadır.

Su ayakizi hesaplaması ile kurumlar, şirketler, şehirler, hükümetler ve kişiler için oluşan su tüketimleri değerlendirilebilir, tedarik zinciri tarafında ki su tüketimi hesaplanabilir, su tüketimi ve su ayakizi ile ilgili iyileştirme çalışmalar için yol haritası çıkarılabilmektedir.

Su ayakizi hesaplamalarının amacı ve kapsamı doğrultusunda ton ürün başına m3 su, hektar arazi için m3 su, birim ürün başına m3 su gibi farklı işlevsel birimlerde hesaplanabilir. Su ayakizi hesaplamaları sayesinde tüketilen ve kirletilen suların hangi amaç doğrultusunda oluştuğunun ve limitli su kaynaklarına olan etkilerin ölçülmesine yardımcı olmaktadır. Su ayakizinin etkileri suyun nereden ve hangi zaman zarfında çekildiğine bağlı olarak değişmektedir. Su kıtlığı çekilen bir bölgeden tüketilen 1 m3 suyun susuzluğa etkisi diğer bölgelerde tüketilen aynı miktarda su oranına göre daha farklı olmaktadır.